Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #41

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (1)

Από το μακρινό Καναδά, μας έρχεται μια ακόμη φωτογραφική συλλογή με περίεργα στιγμιότυπα της καθημερινότητας!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #41 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook