Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #45

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (1)

Ο φωτογραφικός φακός ήταν εκεί και κατάφερε να απαθανατίσει την καίρια στιγμή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #45 (9)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook