17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (1)

Οι «μάγοι» του Photoshop συνεχώς διαγωνίζονται μεταξύ τους, με στόχο την δημιουργία των πιο ξεκαρδιστικών εικόνων.

Αυτές είναι μερικές από τις πιο ευφάνταστες εμπνεύσεις τους…

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (2)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (3)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (4)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (5)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (6)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (7)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (8)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (9)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (10)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (11)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (12)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (13)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (14)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (15)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (16)

17 από τα πιο ξεκαρδιστικά αποτελέσματα σε Photoshop Battles (17)

Κοινοποιήστε στο Facebook