Το μέλλον στον φωτισμό δρόμων για εξοικονόμηση ενέργειας (Video)

Στη Νορβηγία δοκιμάζουν ήδη ένα σύστημα κατά το οποίο η ένταση του φωτισμού αυξάνεται όταν ένα αυτοκίνητο πλησιάζει το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου, και αντίστοιχα μειώνεται όταν δεν υπάρχει κίνηση.

Κοινοποιήστε στο Facebook