Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (1)

Κι εκεί που είσαι γεμάτος χαρά, έρχεται η πραγματικότητα να γκρεμίσει κάθε προσδοκία…

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (2)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (3)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (4)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (5)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (6)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (7)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (8)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #40 (9)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook