Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (1)

Όταν αλλιώς τα έχεις φτιάξει στο μυαλό σου και αλλιώς στα φέρνει η πραγματικότητα…

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (2)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (3)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (4)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (5)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (6)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (7)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (8)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (9)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #41 (10)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook