Τραγουδιστής όπερας όπως φαίνεται σε μαγνητικό τομογράφο (Video)

Το κανάλι Merkur.de του YouTube μας δίνει μια ξεχωριστή μάτια με τη βοήθεια ενός μαγνητικού τομογράφου, σχετικά με τον τρόπο που κινείται και λειτουργεί η γλώσσα και γενικότερα το σώμα του βαρύτονου Michael Volle, την ώρα που τραγουδάει το «Song to the Evening Star».

Κοινοποιήστε στο Facebook