Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #163

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (1)

Μερικά ακόμη ιδιαίτερα καρέ από την καθημερινότητα στη μακρινή Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #163 (9)

Κοινοποιήστε στο Facebook