Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (1)

Καταστάσεις σαν κι αυτές, δεν τις ζήλεψε κανείς…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161 (9)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #160

Κοινοποιήστε στο Facebook