Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (1)

Η τύχη σίγουρα δεν τους χαμογέλασε!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #161

Κοινοποιήστε στο Facebook