Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (1)

Ο φωτογραφικός φακός ήταν εκεί για να καταγράψει τις αναποδιές…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #163 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #162

Κοινοποιήστε στο Facebook