20+ κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (17)

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες… πέρασαν και δεν ακούμπησαν!

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (1)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (2)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (3)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (4)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (5)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (6)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (7)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (8)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (9)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (10)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (11)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (12)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (13)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (14)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (15)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (16)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (18)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (19)

Κέρινα ομοιώματα για γέλια και για κλάματα (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook