Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #46

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (1)

Ο φωτογράφος κατάφερε να πετύχει ακριβώς την κρίσιμη στιγμή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #46 (9)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook