Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25

Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25 (1)

Συνδέοντας το τότε και το τώρα με νοσταλγική διάθεση και χιούμορ!

Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25 (2)

Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25 (3)

Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25 (4)

Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25 (5)

Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25 (6)

Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25 (7)

Αναπαράσταση παιδικών φωτογραφιών #25 (8)

Δείτε όλα τα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook