Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #168

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (1)

Μερικά ακόμη στιγμιότυπα από τη Ρωσία που δεν παύει να μας αιφνιδιάζει με την καθημερινότητα της!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #168 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook