Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #170

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (1)

Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα μέσα από την καθημερινότητά της Ρωσίας!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #170 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook