Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #45

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (1)

Μια σειρά από στιγμιότυπα που δίνουν το στίγμα της καθημερινότητας στον Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #45 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook