Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #46

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (1)

Μια ακόμη φωτογραφική συλλογή που μας δίνει τον τόνο της καθημερινότητας στον Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #46 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook