Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (1)

Μικρά δράματα της καθημερινότητας…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #167 (9)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #166

Κοινοποιήστε στο Facebook