Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #47

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (1)

Όταν ο φωτογράφος πετυχαίνει διάνα!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #47 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook