Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (1)

Διακωμωδώντας τον τρόπο που φαντάζεται πολλές φορές το μυαλό μας τα πράγματα…

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (2)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (3)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (4)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (5)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (6)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (7)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (8)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #44 (9)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook