Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (1)

Παρόλο που οι καλλιτέχνες του Μεσαίωνα ήταν εξαιρετικοί στη δημιουργία πινάκων ζωγραφικής με θρησκευτικές εικόνες, πορτραίτα και άλλα, οι γάτες είναι ένα θέμα που μάλλον τους δυσκόλευε αρκετά! Δεν εξηγούνται αλλιώς οι κωμικοτραγικές αποτυχίες τους στην απεικόνιση του συγκεκριμένου ζώου…

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (2)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (3)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (4)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (5)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (6)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (7)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (8)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (9)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (10)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (11)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (12)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (13)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (14)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (15)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (16)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (17)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (18)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (19)

Οι ζωγράφοι του Μεσαίωνα είχαν μια δυσκολία στο να ζωγραφίζουν γάτες (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook