Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (2)

Μια νέα τάση φωτογράφησης στο Internet έχει σαν αποτέλεσμα μερικές ιδιαίτερα αλλόκοτες εικόνες. Δείτε λοιπόν πως φαίνονται οι άνδρες με μούσι όταν έχουν στραμμένο το κεφάλι τους προς τα πάνω…

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (3)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (4)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (5)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (6)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (7)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (8)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (9)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (10)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (11)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (12)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (13)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (14)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (15)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (16)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (17)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (18)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (19)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (20)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (21)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (22)

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (23)

Βέβαια χωρίς μούσι, η εικόνα μπορεί να μοιάζει ακόμη πιο άβολη…

Άνδρες με μούσι φωτογραφίζονται κοιτώντας προς τα πάνω (24)

Κοινοποιήστε στο Facebook