Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #49

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (1)

Επιστρέφουμε στον Καναδά για να πάρουμε μια ακόμη μικρή γεύση από την καθημερινότητά του…

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #49 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook