Εντυπωσιακά graffiti #44

Εντυπωσιακά graffiti #44 (1)

Εντυπωσιακές δημιουργίες πάνω στο τσιμέντο που άλλαξαν εντελώς την εικόνα μιας ολόκληρης γειτονιάς!

Εντυπωσιακά graffiti #44 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #44 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #44 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #44 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #44 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #44 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #44 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #44 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #44 (10)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook