Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (1)

Η ατυχία τους είναι μάλλον ξεκάθαρη…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #169 (9)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #168

Κοινοποιήστε στο Facebook