Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (1)

Η τύχη αναμφίβολα δεν ήταν με το μέρος τους!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #171

Κοινοποιήστε στο Facebook