Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #48

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (1)

Όταν η κρίσιμη στιγμή απαθανατίζεται σε μοναδικές και απίθανες φωτογραφίες!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #48 (9)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook