Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #49

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (1)

Μια νέα σειρά από λήψεις που συνέλαβαν την κακιά στιγμή εκεί που δεν το περίμενε κανείς!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #49 (9)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook