21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (14)

Η πανοραμική λειτουργία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να τραβήξεις μια ευρεία φωτογραφία ενός όμορφου τοπίου, όμως το αποτέλεσμα συνήθως είναι καταστροφικό όταν το αντικείμενο της φωτογράφησης κινείται.

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν πως μια απλή φωτογραφία μπορεί να εξελιχθεί σε τερατούργημα…

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (1)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (2)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (3)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (4)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (5)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (6)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (7)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (8)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (9)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (10)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (11)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (12)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (13)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (15)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (16)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (17)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (18)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (19)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (20)

21 φορές που η πανοραμική λήψη δημιούργησε τερατουργήματα (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook