Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (20)

Ξεκινώντας από το 2012, ο Arne Olav Gurvin Fredriksen, γνωστός και ως Gyyporama, δημιουργεί εξωπραγματικούς συνδυασμούς ζώων στο Photoshop, παρουσιάζοντας πλάσματα που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ.

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (1)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (2)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (3)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (4)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (5)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (6)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (7)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (8)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (9)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (10)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (11)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (12)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (13)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (14)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (15)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (16)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (17)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (18)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (19)

Καλλιτέχνης δημιουργεί τις πιο εξωπραγματικές διασταυρώσεις ζώων με το Photoshop (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook