Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #177

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (1)

Μερικές ακόμη φωτογραφίες καθημερινής τρέλας που μας έρχονται από τη Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #177 (9)

Κοινοποιήστε στο Facebook