Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #51

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (1)

Ένα ακόμη φωτογραφικό ταξίδι στην ασυνήθιστη και «περίεργη» για εμάς καθημερινότητα του μακρινού Καναδά!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #51 (10)

Κοινοποιήστε στο Facebook