Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #52

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (1)

Όσο μακρινή χώρα είναι ο Καναδάς, άλλο τόσο απέχει και η καθημερινότητά του από την δική μας!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #52 (9)

Κοινοποιήστε στο Facebook