Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (1)

Την τύχη τους δεν την ζήλεψε κανείς…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #173 (10)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #172

Κοινοποιήστε στο Facebook