Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #50

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (1)

Καταστροφικά στιγμιότυπα σε μια ακόμη φωτογραφική συλλογή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #50 (9)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook