Μόνο στην Αυστραλία #32

Μόνο στην Αυστραλία #32 (1)

Ένα ακόμη φωτογραφικό ταξίδι στην ιδιαίτερη καθημερινότητα της Αυστραλίας.

Μόνο στην Αυστραλία #32 (2)

Μόνο στην Αυστραλία #32 (3)

Μόνο στην Αυστραλία #32 (4)

Μόνο στην Αυστραλία #32 (5)

Μόνο στην Αυστραλία #32 (6)

Μόνο στην Αυστραλία #32 (7)

Μόνο στην Αυστραλία #32 (8)

Μόνο στην Αυστραλία #32 (9)

Κοινοποιήστε στο Facebook