Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #54

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #54 (1)

Άραγε νομίζουν πως με αυτόν τον τρόπο έχουν πάρει τα μέτρα τους;

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #54 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #54 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #54 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #54 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #54 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #54 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #54 (8)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook