Πως φαίνεται το στόμα μας όταν μιλάμε

Δείτε το ενδιαφέρον βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του μαγνητικού τομογράφου.

Κοινοποιήστε στο Facebook