Αναπάντεχη εξέλιξη σε πείραμα με Coca Cola & Mentos (Video)

Coca Cola & Mentos

Για το φαινόμενο Coca Cola & Mentos έχουμε μιλήσει αναλυτικά με πλούσιο υλικό σε παλαιότερο άρθρο. Ας δούμε τώρα μια απόπειρα του συγκεκριμένου πειράματος που είχε πολύ αναπάντεχη εξέλιξη…

Κοινοποιήστε στο Facebook