Τι κάνουν οι φοιτητές στην βιβλιοθήκη; #2

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (8)

Αν και υποτίθεται πως οι νέοι είναι γεμάτοι ενέργεια, όταν διαβάζουν για ώρες στο τέλος φαίνεται πως ξεπερνούν τα όρια τους. Και τότε, ένας γλυκός υπνάκος στην βιβλιοθήκη μοιάζει με λύτρωση…

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (20)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (1)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (2)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (3)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (4)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (5)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (6)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (7)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (9)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (10)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (11)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (12)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (13)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (14)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (15)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (16)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (17)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (18)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (19)

Φοιτητές που κοιμούνται στις βιβλιοθήκες (21)

Κοινοποιήστε στο Facebook