Ματιές στο παρελθόν (Photos) #2

Ματιές στο παρελθόν (5)

Δείτε μερικές ακόμα εντυπωσιακές «Ματιές στο παρελθόν», δηλαδή τον συνδυασμό παλαιών φωτογραφιών με τοπία στην σημερινή τους μορφή.

Ματιές στο παρελθόν (2)

Ματιές στο παρελθόν (3)

Ματιές στο παρελθόν (4)

Ματιές στο παρελθόν (6)

Ματιές στο παρελθόν (1)

Ματιές στο παρελθόν (7)

Ματιές στο παρελθόν (8)

Ματιές στο παρελθόν (9)

Ματιές στο παρελθόν (10)

Ματιές στο παρελθόν (11)

Ματιές στο παρελθόν (12)

Ματιές στο παρελθόν (13)

Ματιές στο παρελθόν (14)

Ματιές στο παρελθόν (15)

Ματιές στο παρελθόν (16)

Ματιές στο παρελθόν (17)

Ματιές στο παρελθόν (18)

Ματιές στο παρελθόν (19)

Ματιές στο παρελθόν (20)

Δείτε και τις προηγούμενες ματιές στο παρελθόν.

Κοινοποιήστε στο Facebook