Πριν & μετά το Photoshop (Photos) #2

Πριν & μετά το Photoshop (18)

Μερικές φορές το Photoshop μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, ακόμη κι αν δεν βρίσκεται σε χέρια επαγγελματία. Ορισμένες περιπτώσεις από την άλλη, δεν σώζονται με τίποτα!

Πριν & μετά το Photoshop (1)

Πριν & μετά το Photoshop (2)

Πριν & μετά το Photoshop (3)

Πριν & μετά το Photoshop (4)

Πριν & μετά το Photoshop (5)

Πριν & μετά το Photoshop (6)

Πριν & μετά το Photoshop (7)

Πριν & μετά το Photoshop (8)

Πριν & μετά το Photoshop (9)

Πριν & μετά το Photoshop (10)

Πριν & μετά το Photoshop (11)

Πριν & μετά το Photoshop (12)

Πριν & μετά το Photoshop (13)

Πριν & μετά το Photoshop (15)

Πριν & μετά το Photoshop (16)

Πριν & μετά το Photoshop (17)

Πριν & μετά το Photoshop (19)

Πριν & μετά το Photoshop (20)

Πριν & μετά το Photoshop (21)

Δείτε και τα υπόλοιπα άρθρα με πριν & μετά το Photoshop

Κοινοποιήστε στο Facebook