Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (1)

Δείτε μια συλλογή φωτογραφιών με τις πιο παράξενες και ασυνήθιστες σκακιέρες του κόσμου.

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (2)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (3)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (4)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (5)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (6)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (7)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (8)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (9)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (10)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (11)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (12)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (13)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (14)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (15)

Σκάκι σε παράξενες και ασυνήθιστες μορφές (16)

Κοινοποιήστε στο Facebook