Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (1)

Ο καλλιτέχνης Stacey Webber δημιούργησε αυτά τα εντυπωσιακά εργαλεία με τη χρήση νομισμάτων.

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (2)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (3)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (4)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (5)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (6)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (7)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (8)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (9)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (10)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (11)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (12)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (13)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (14)

Εργαλεία φτιαγμένα από νομίσματα (15)

Κοινοποιήστε στο Facebook