Εντυπωσιακά Facebook Profiles #2

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (1)

Πρόσφατα το Facebook ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τη νέα λειτουργία Timeline που αλλάζει ριζικά την εμφάνιση του προφιλ κάθε χρήστη.

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα εντυπωσιακά παραδείγματα με δημιουργίες χρηστών για το προφιλ τους, αλλά και οδηγός για να ενεργοποιήσετε κι εσείς την λειτουργία Timeline στο προφιλ σας, πριν αυτή γίνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, και να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας!

  • Τι είναι η λειτουργία Timeline;

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (2)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (3)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (4)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (5)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (6)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (7)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (8)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (9)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (10)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (11)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (12)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (13)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (14)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (15)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (16)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles (17)

Εντυπωσιακά Facebook Profiles

  • Πως να ενεργοποιήσετε το Facebook Timeline

Δείτε επίσης εντυπωσιακά Facebook Profiles με την μορφή που ίσχυε μέχρι σήμερα

Κοινοποιήστε στο Facebook