Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ’ έβγαλες με δυο κεφάλια!

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (1)

Όσο απίστευτο κι αν σας φαίνεται, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ΠΛΗΡΩΣΑΝ γι’αυτές τις φωτογραφίες! Για να λέμε και του στραβού το δίκιο βέβαια, και οι ίδιοι δεν είναι ακριβώς «ιδανικά» μοντέλα…

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (2)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (3)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (4)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (5)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (6)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (7)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (8)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (9)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (10)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (11)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (12)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (13)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (14)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (15)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (16)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (17)

Φωτογράφε, φωτοχάλια, μ' έβγαλες με δυο κεφάλια! (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook