Ζώα που… φυτρώνουν σε δέντρα

Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (5)

Τελικά τα δέντρα δεν βγάζουν μόνο καρπούς, αλλά και… ζώα!

1. Cheetahs
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (3)
2. Οπόσουμ
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (9)
3. Καφέ αρκούδες
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (8)
4. Λεμούριοι
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (10)
5. Γάτες
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (2)
6. Κατσίκες
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (5)
7. Κοάλα
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (11)
8. Λιοντάρια
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (1)
9. Ρακούν
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (7)
10. Νυχτερίδες
Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (4)
11. Πάντα

Ζώα που... φυτρώνουν σε δέντρα (6)

Κοινοποιήστε στο Facebook