Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι!

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (14)

Η χιονόπτωση που συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη έχει κυριολεκτικά παραλύσει πολλές περιοχές. Μια από αυτές είναι το χωριό Glodeanu στη Ρουμανία, όπου το ύψος του χιονιού σε ορισμένα σημεία φτάνει τα 4,5 μέτρα!

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (2)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (1)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (3)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (4)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (5)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (6)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (7)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (8)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (9)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (10)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (11)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (12)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (13)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (15)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (16)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (17)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (18)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (19)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (21)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (22)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (23)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (24)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (25)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (26)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (27)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (28)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (29)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (30)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (31)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (32)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (33)

Αυτό θα πει ΠΟΛΥ χιόνι (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook