Τα κεντρικά γραφεία της Lego

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (1)

Σχεδιασμένα και ολοκληρωμένα από τους Rosan Bosch και Rune Fjord το 2010 στο Billund της Δανίας, τα γραφεία της εταιρείας είναι από μόνα τους μια περιπέτεια στον μαγικό κόσμο των Lego!

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (2)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (3)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (4)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (5)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (6)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (7)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (8)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (9)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (10)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (11)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (12)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (13)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (14)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (16)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (17)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (18)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (19)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (20)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (24)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (25)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (26)

Τα κεντρικά γραφεία της Lego (15)

Κοινοποιήστε στο Facebook